Κρατώντας πανό, πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα, οι πυρόπληκτοι διαμαρτυρήθηκαν διότι δεν έχουν εκδοθεί άδειες προκειμένου να χτιστούν τα σπίτια τους και πολλοί μένουν στις κατασκηνώσεις του στρατού.

Οι πυρόπληκτοι διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αποκατάσταση των ζημιών και ζητούν απονομή δικαιοσύνης, δια βίου εξασφάλιση των εγκαυματιών και ανοικοδόμηση με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον των περιοχών που έχουν πληγεί.

«Είμαστε καμένοι και εγκαταλειμμένοι», ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα στη συγκέντρωση.