Το σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται σε αυτό: «Τη 13η σύνταξη δικαιούνται όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή προσυνταξιοδοτική παροχή την 1η Μαΐου του έτους χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώνονται την καταβολή κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής

παροχής εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ανατρέχει στην ίδια ημερομηνία. Δικαιούχοι της 13ης σύνταξης είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες των άρθρων

1 έως 3 του ν. 1296/1982.

Επίσης, σημειώνεται το πώς καθορίζεται το ύψος της σύνταξης: 

Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κύριας σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής ή του ακαθάριστου ποσού που χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ μηνός Μαΐου του έτους χορήγησής της, ως εξής:

α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%

β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%

γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%  

δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%

Υπενθυμίζεται ότι η 13η σύνταξη περιλαμβάνεται στο «πακέτο μέτρων ελάφρυνσης» που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.