Σε έρευνα που έκανε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ φαίνεται ότι ο εργαζόμενος που έχει πληγεί και δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του είναι σε παραγωγική ηλικία και έχει μόνο κύρια κατοικία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών που αντιμετώπισαν προβλήματα αποπληρωμής δανείων βρίσκεται σε παραγωγική - υπό οικονομικούς όρους - ηλικία (το 61,72% έχει ηλικία 40-59 ετών).

Οι δανειολήπτες με «κόκκινα δάνεια» είναι μισθωτοί σε ποσοστό 38,36%, άνεργοι σε ποσοστό 35,84% και συνταξιούχοι σε ποσοστό 17,38%, γεγονός που καταδεικνύει την οικονομική δυσπραγία που προκάλεσαν οι αλλεπάλληλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

Το 71,20%  των οφειλετών είναι ιδιοκτήτες μίας κύριας κατοικίας χωρίς άλλα περιουσιακά στοιζεία.

Περίπου οι οκτώ στους δέκα είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Το μέσο ετήσιο εισόδημα των οφειλετών το 2008, στις απαρχές της κρίσης και όταν οι συνέπειες δεν ήταν ακόμα ιδιαίτερα αισθητές, ήταν 28.418 ευρώ.

Κατά το έτος 2017, παρατηρείται το χαμηλότερο μέσο ετήσιο εισόδημα, το οποίο αγγίζει μόλις τις 7.956 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 20.462 ευρώ μέσα σε 10 έτη.

Σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, το 35,6% των δανειοληπτών έχει λάβει δάνεια ύψους έως 50.000 ευρώ ενώ το 24,33% έως 100.000 ευρώ.