Οι οκτώ υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε περιοχές της Κεντρικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.