Όπως αναφέρει η Εταιρεία, τα θέματα παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά ενώ το ύφος και η δυσκολία των θεμάτων απέχει πάρα πολύ από τη σχολική πραγματικότητα των Εσπερινών Λυκείων.

Στα γενικά σχόλια που συνοδεύουν τα θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ' τάξης των ΓΕΛ τονίζεται ότι:

  • Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης.
  • Υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία από το πρώτο θέμα.
  • Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων.
  • Τα θέματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία από τα αντίστοιχα περσινά.
  • Εκτιμούμε ότι πολλοί υποψήφιοι αντιμετώπισαν πρόβλημα με το χρόνο.

Θέμα Α

Θεωρία από το σχολικό βιβλίο με αυξημένες απαιτήσεις.

Θέμα Β

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης.

Θέμα Γ

Με πολλά ερωτήματα εξετάζεται μεγάλο μέρος της ύλης.
Το ερώτημα Γ3 θα δυσκολέψει αρκετούς υποψηφίους.

Θέμα Δ

Το θέμα Δ παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία.

Το ίδιο σκληρή ήταν και η ανάλυση για τα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ του Σαββάτου 8 Ιουνίου.