Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Λατινικά για τη θεωρητική κατεύθυνση , τη Χημεία για τη θετική κατεύθυνση και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε τα θέματα των Λατινικών για τα ημερήσια ΕΔΩ για τα εσπερινά ΕΔΩ 

Δείτε τα θέματα της Χημείας για τα ημερήσια ΕΔΩ και για τα εσπερινά ΕΔΩ 

Δείτε τα θέματα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας για τα ημερήσια ΕΔΩ και για τα εσπερινά ΕΔΩ