Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 2:10 και η δεύτερη στις 3:50.

Δεν έγιναν προσαγωγές ή συλλήψεις.