Σύμφωνα με την Eurostat, το 2018 η Ελλάδα... βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην ΕΕ, στο ποσοστό των νέων ηλικίας 20-34 ετών που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται και δεν εξασκούνται σε κάποιο εργασιακό κλάδο. 

Ειδικότερα, σε Ελλάδα το 26,8% των νέων δηλώνει πως δεν εργάζεται, σε εκπαιδεύεται και δεν μαθαίνει κάποια τέχνη. Στην πρώτη θέση είναι η Ιταλία με ποσοστό 28,9%.

Στην Ελλάδα, αισθητή είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό στις νέες γυναίκες μοιάζει εφιαλτικό αφού ξεπερνά το 30% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους νέους άνδρες είναι 20%. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην Ιταλία με τα ποσοστά να είναι 34,3% των γυναικών και 23,8% των γυναικών.

Στο γενικό σύνολο, στην τρίτη θέση με τους άεργους νέους ακολουθεί η Βουλγαρία με 20,9%, η Ρουμανία με 20% και η Ισπανία με 19,6%.

Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά σε χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ αλλά βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Μακεδονία το 33% των νέων 20-34 ετών δεν εργάζεται, δεν εκπαιδεύεται και δεν εξασκείται. Επίσης, στην Τουρκία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 33%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό των νέων που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται και δεν εξασκούνται ανέρχεται περίπου στο ένας προς έξι. Σε σχέση με το 2017, η μείωση είναι της τάξης του 0,7%.

Το χάσμα στα δύο φύλα καταγράφεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού το ποσοστό των γυναικών στην ΕΕ είναι 20,9% και των ανδρών 12,2%.

Η Τουρκία κρατάει τα ηνία στο χάσμα των δύο φύλων με το 51,5% των γυναικών γυναικών και το 14,8% των νέων ανδρών.

Ποιες χώρες έχουν τους πιο δραστήριους νέους;

Στη Σουηδία, μόλις το 8% των νέων δηλώνει πως δεν ασχολείται με κάτι, ενώ ακολουθεί η Ολλανδία με 8,4%, το Λουξεμβούργο με 9,9%, η Αυστρία και η Μάλτα με 10%. Επίσης στην Ιρλανδία που δεν είναι μέλος της ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 6%.