Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ, δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ λόγω βλάβης στο σύστημα τηλεματικής-σηματοδότησης.