Πιο αναλυτικά, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σημειώθηκαν 509 τροχαία ατυχήματα με 604 παθόντες. Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. 

Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των δράσεων της Τροχαίας Αττικής, βεβαιώθηκαν 18.340 παραβάσεις, από τις οποίες 811σε βαθμό πλημμελήματος. Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν 881 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 96 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, 2.345 παραβάσεις ορίου ταχύτητας, 257 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 411 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, 637 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 1.392 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.