Οι Κωνσταντίνος Σκούμας, Κωνσταντίνος Λαγουδάκης και Ανδρέας Βασιλόπουλος προήχθησαν στο βαθμό του αντιστράτηγου. 

Οι αντιστράτηγοι τοποθετήθηκαν ως ακολούθως: Ανδρέας Δασκαλάκης, ως Υπαρχηγός του Σώματος.Κωνσταντίνος Σκούμας, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.Ανδρέας Βασιλόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Αξίζει να τονιστεί ότι σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη στις 18 Ιουλίου οι θέσεις των αντιστρατήγων μειώνονται κατά μια, καθώς καταργείται η θέση του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.