Η πρώτη φωτογραφία δόθηκε τέσσερις ώρες μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται «Σε 4 ώρες μετά της ενεργοποίηση της για την πυρκαγιά στην Εύβοια, η ομάδα άμεσης χαρτογράφησης παρέδωσε το "πρώτο εκτιμώμενο αποτέλεσμα". Δυστυχώς ο πυκνός καπνός δεν επιτρέπει πλήρη οριοθέτηση».

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Copernicus («Κοπέρνικος») της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε χθες από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα, Νίκου Χαρδαλιά.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δωρεάν, για τη διαχείριση του έργου τους και για να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την καταστροφική πυρκαγιά.