Τα αποτελέσματα στάλθηκαν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων που θα αναρτηθούν στα Λύκεια.

Όπως έχει ήδη διευκρινιστεί από το υπουργείο, οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα έχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εδώ.

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2019 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2019 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 10% 2018 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 10% 2017

ΕΠΑΛ 10% ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΕΕ 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ