Με βαθμό γύρω στο 14 ένας υποψήφιος μπαίνει στη Φιλολογία Αθηνών (14.667 φέτος από 16.267 πέρυσι), με 7,5 στο Μαθηματικό της Σάμου (απο 10.088 πέρυσι).

Στην ελληνική Φιλολογία στην Κομοτηνή η βάση έπεσε 1.611 μόρια και οι υποψήφιοι εισάγονται με βαθμό λίγο απάνω από το 10.

Ακόμα και η βάση για την Ιατρική Αθήνας σημείωσε πτώση (18.724 μόρια φέτος, ενώ πέρυσι ήταν 19.029».

Το ίδιο και για τη Νομική της Αθήνας, η βάση της οποίας φέτος έπεσε κατά 206 μόρια.

Κατά 356 μόρια χαμηλότερα κινήθηκε και η Οδοντιατρική της Αθήνας (18.026 φέτος, 18382 πέρυσι).

Δείτε τα συγκριτικά στον πίνακα ΕΔΩ 

Συνολικά 159 τμήματα έχουν βάση εισαγωγής κάτω των 10.000 μορίων, κάτι που ισοδυναμεί με το 1/3 περίπου του συνόλου των τμημάτων.

Στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, με μόλις 840 μόρια εισέρχεται υποψήφιος των ΕΠΑΛ στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ενώ με 845 μόρια υποψήφιος των ΕΠΑΛ εισέρχεται στον τμήμα πολιτικών μηχανικών  της Πάτρας.

 

 

Οι δημοφιλείς σχολές

Γενικά, στις νομικές σχολές καταγράφεται πτώση των βάσεων της τάξης των 100-200 μορίων, στις ιατρικές της τάξης των 200-300 μορίων, στις πολυτεχνικές της τάξης των 300-800 μορίων, στις παιδαγωγικές της τάξης των 600 μορίων και στις μαθηματικές των 500-1.000 μορίων.

Άνοδο σημείωσαν οι σχολές πληροφορικής -περίπου 400 μόρια- καθώς και οι οικονομικές και αστυνομικές σχολές.

Ενδεικτικά, οι βάσεις των περιζήτητων σχολών κυμάνθηκαν ως εξής:

 • Ιατρική ΕΚΠΑ: 18.724 μόρια (πέρυσι: 19.029, διαφορά: -305)
 • Νομική ΕΚΠΑ: 10.013 μόρια (πέρυσι: 18.219, διαφορά: -206)
 • Ιατρική ΑΠΘ: 18.585 μόρια (πέρυσι: 18.808, διαφορά -223)
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΕΜΠ): 18.314 μόρια (πέρυσι: 18.240, διαφορά: 74)
 • Ψυχολογίας ΕΚΠΑ: 17.608 μόρια (πέρυσι: 17.949, διαφορά: -341)
 • Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ: 19.050 μόρια (πέρυσι: 19.334, διαφορά: -284)
 • Ψυχολογίας ΑΠΘ: 17.529 μόρια (πέρυσι 17.711, διαφορά -182)
 • Νομική ΑΠΘ: 17.824 μόρια (πέρυσι 17.965, διαφορά -141)
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΠΑΠΕΙ): 18.163 μόρια (πέρυσι 18.578, διαφορά: 415)
 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών): 17.959 μόρια (πέρυσι: 17.300, διαφορά: 659)

Οι υψηλότερες και οι χαμηλότερες βάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει φέτος το γεγονός ότι την υψηλότερη και τη χαμηλότερη βάση έχουν σχολές ξένης φιλολογίας, καθώς την υψηλότερη βάση έχει το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης με 19.312 μόρια και τη χαμηλότερη το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, επίσης του ΑΠΘ, με 4.016 μόρια.

Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 4 από τα 5 τμήματα με τις χαμηλότερες βάσεις είναι νέα τμήματα.

Αναλυτικά, τα τμήματα με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες βάσεις για φέτος, είναι:

Οι σχολές με τις υψηλότερες βάσεις

 1.  Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη), ΑΠΘ: 19.312 μόρια
 2.  Ψυχολόγων ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη): 19.097 μόρια
 3.  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 19.050 μόρια
 4.  Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη): 18.735 μόρια
 5.  Ιατρική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 18.724 μόρια

   Οι σχολές με τις χαμηλότερες βάσεις

 1. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη), ΑΠΘ: 4.016 μόρια
 2. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΝΕΟ): 4.092 μόρια
 3. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ('Αμφισσα), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΝΕΟ): 4.308 μόρια
 4. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΝΕΟ): 4.490 μόρια
 5. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΝΕΟ): 4.643 μόρια

Αν και λίγα τα τμήματα που σημείωσαν άνοδο στη βάση τους, το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη σημείωσε την πιο θεαματική, σε απόλυτο αριθμό μορίων, καθώς η βάση του ανέβηκε κατά 4.199 μόρια. Ακολουθούν το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, των Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Μουσικών Σπουδών στην Κέρκυρα.