Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίκωνωσε ότι οι εργασίες στη γραμμή μέσης τάσης Γαλατά – Πόρου ολοκληρώθηκαν στις 10 το πρωί «και η γραμμή επανήλθε στην κατάσταση και θέση που προβλέπεται στη μελέτη κατασκευής της».