Η σημερινή έκθεση της Moody’s δεν προβλέπει καμία αλλαγή στην αξιολόγηση της χώρας, αλλά αντίθετα αποτελεί μια νέα ανάλυση, στην οποία περιγράφει τα βήματα προόδου, αλλά και τις πάγιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

Όπως τονίζεται στην έκθεση του οίκου, μεταξύ άλλων, παραμένει σταθερό το outlook της Ελλάδας, καθώς εξισορροπούν το σχετικά χαμηλό ρίσκο αλλαγών στη δημοσιονομική πολιτική και οι προοπτικές ανάπτυξης.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική βελτίωση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, η Moody’s καθιστά σαφές ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας κινδυνεύει να α παραμείνει στην κατηγορία «Β» για αρκετά χρόνια, αν δεν σημειωθεί περαιτέρω βελτίωση στην ισχυροποίηση των θεσμών και στις οικονομικές της επιδόσεις.

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν χαμηλές, προειδοποιεί ο οίκος, εκτός εάν επιταχυνθούν σημαντικά οι επενδύσεις. Οι τελευταίες απαιτούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και να προωθηθεί ένα περισσότερο φιλικό για την ανάπτυξη φορολογικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα θα διατηρηθεί ένα συνετό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ενώ οι νέες προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια είναι υποσχόμενες, εξηγεί ο οίκος, απαιτείται λεπτομερής εργασία πριν εφαρμοστούν.

Σύμφωνα με τον οίκο, η αξιολόγηση της Ελλάδας θα μπορούσε να αναβαθμιστεί, αν η νέα κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν τα θεσμικά όργανα και οδήγησαν σε βελτιωμένο επιχειρηματικό κλίμα και ισχυρότερες επενδύσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερά τα δημοσιονομικά.

Αυτό θα οδηγούσε σε ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους από ό,τι προβλέπεται σήμερα. Οι πιο γρήγορες από τις αναμενόμενες βελτιώσεις στο μέτωπο των ελληνικών τραπεζών θα μπορούσαν επίσης να τροφοδοτήσουν μία θετική αξιολόγηση.

Αντίθετα, η αξιολόγηση της Ελλάδας θα μπορούσε να υποβαθμιστεί, εάν η ελληνική κυβέρνηση αποφάσιζε να παρεκκλίνει από τις δεσμεύσεις της και κινούνταν αντίστροφα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που είχαν προηγουμένως συμφωνηθεί και νομοθετηθεί ή εάν επανεμφανίζονταν οι εντάσεις με τους επίσημους πιστωτές, για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τη συνεχή στήριξη της Ευρωζώνης προς τη χώρα.

Πηγή: insider.gr