Η συζήτηση άρχισε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή και αύριο θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάργηση της υποχρεωτικής πρακτικής επανεξέτασης για την ανανέωση του διπλώματος όσων οδηγών είναι άνω των 74 ετών, ενώ επανασυστήνονται άμεσα οι δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές και ανατίθεται στη Τοπική Αυτοδιοίκηση το πλαίσιο λειτουργίας για τα μηχανάκια με τέσσερις τροχούς, γνωστές ως «γουρούνες».

Επίσης, συστήνεται Επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το οποίο αναμένεται να καταθέσει σε έξι μήνες.