Οι φλόγες στην Εύβοια κατέστρεψαν περισσότερα από 23.000 στρέμματα, ενώ έφτασαν μέχρι τις αυλές σπιτιών. 

Το «αποτύπωμα» της μεγάλης οικολογικής καταστροφής κατέγραψε η ομάδα του Up Drones.