Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη η εταιρεία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κηρύχθηκε έκπτωτη από τη δρομολογιακή γραμμή Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη και επιβάλλεται επιστροφή με μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας καθόσον «η από την 06η Αυγούστου 2019 και μετά η συγκεκριμένη εταιρεία δεν εκτελεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια της παρόλη τη πίστωση χρόνου που της χορηγήθηκε, είτε για να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του υπό πλοιοκτησίας πλοίου της ΣΑΟΣ ΙΙ  είτε να αντικαταστήσει αυτό με άλλο κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων.»

Σημειώνεται ότι από σήμερα Δευτέρα η γραμμή Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη καλύπτεται από το ταχύπλοο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΤ».

Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΑΡΤΕΜΙΣ», που έως χθες  Κυριακή κάλυπτε τη συγκεκριμένη γραμμή, επέστρεψε στα δρομολόγια του στις Κυκλάδες.