Όπως υποστήριξε στην εισήγησή της «δεν προέκυψε ζημιά για την τράπεζες» αλλά και πως αυτές υπήρξαν «σύννομες» και έγιναν για «να αποφευχθεί η κατάρρευση του δημοσιογραφικού ομίλου και η απόλυση των εργαζομένων».