Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 Ε/Π και 1 PZL.