Πλέον μένει η δημοσίευση των αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Τα απολυτήρια στα οποία απαλείφεται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια:

 • Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Δ ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
 • Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Δ ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.

Επίσης απαλείφεται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια από:

 • Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.
 • Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Γυμνασίου πoυ δεν λειτουργεί 

Το ίδιο θα συμβεί και στα απολυτήρια των εξής σχολείων:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Γυμνασίου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Γυμνασίου (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Γυμνασίου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις)
 • Απολυτήριο Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο)
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο)
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο)
 • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο)
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο)
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο)
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο)
 • Απολυτήριο Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ Τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ Τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.