Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, η ανάκληση αφορά τις εξής παρτίδες του Zantac

ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB
ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB και
ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP.

Δείτε εδώ την απόφαση για την ανάκληση

Όσον αφορά στο γενόσημο, ο ΕΟΦ αναφέρει ότι η παρούσα απόφαση είναι προληπτικό μέτρο για να ενισχυθεί η εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνει η εταιρεία, κατόπιν της αναστολής του πιστοποιητικού καταλληλότητας του παραγωγού Saraca Laboratories Limited για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη.

Η εταιρεία GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ ως τοπικός αντιπρόσωπος των προϊόντων, οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΕΟΦ

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες, η εταιρεία Sandoz αποφάσισε τη διακοπή στη διανομή του Zantac, υπό τον φόβο ότι περιέχει καρκινογόνο ουσία.