Τα δυο σχολεία παρουσιάζουν έλλειψη σε καθηγητές, καθώς αντί για τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικοί, όπως είναι οι ανάγκες βάσει του αριθμού των μαθητών οι οποίοι είναι 200, υπάρχουν μόλις επτά.

Οι γονείς επιθυμούν να λυθεί άμεσα το πρόβλημα και να αρχίσουν τα μαθήματα κανονικά. Υπάρχουν υποσχέσεις ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα τακτοποιηθεί το ζήτημα.