Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού με την εκμετάλλευση πολυτελούς ξενοδοχείου στο Μαρμάρι της Κω και απασχολεί 100 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία με σύμβαση εξασφάλισε και παρείχε σε θυγατρική της Thomas Cook συγκεκριμένο αριθμό δωματίων με ημιδιατροφή και προκαθορισμένη τιμή (rate) για το διάστημα 27 Απριλίου 2019 έως 30 Οκτωβρίου 2019.

Στην προσφυγή της η ξενοδοχειακή εταιρεία υποστηρίζει πως μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2019 δεν έχουν πληρωθεί 638.949,37 ευρώ καθώς επίσης και 232.675,71 ευρώ, ποσό που αφορά πελάτες που συνεχίζουν να διαμένουν στο ξενοδοχείο.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία ζητά με την αίτησή της να διαταχτεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται είτε εις χείρας τους είτε εις χείρας τρίτων για να εξασφαλιστεί η απαίτηση ύψους 878.009,10 – 950.000 ευρώ.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία προσέφυγε κατά της γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία «THOMAS COOK GmbH», της γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία «Condor FlugdienstGmbH», της «THOMAS COOK ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της «THOMAS COOK ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «THOMAS COOK ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «THOMAS COOK ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «THOMAS COOK HOTEL INVESTMENTS GREECE 2», της «THOMASCOOK ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «THOMAS COOK HOTEL INVESTMENTS GREECE 1» και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «THOMAS COOK ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Όπως υποστηρίζει η ξενοδοχειακή εταιρεία, η διοίκηση της Thomas Cook ασκείται κεντρικά και από λίγους ιθύνοντες-υπεύθυνους ενώ η αυτοτέλεια των κατ’ ιδίαν νομικών προσώπων είναι ανύπαρκτη διότι η μία απορροφά παρανόμως και κατά το δοκούν τη ρευστότητα της άλλης.

Επίσης αναφέρει πως δεν υπάρχει αυτοτέλεια ούτε διοικητικά αφού είτε τα ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται στις διοικήσεις των συγγενικών εταιρειών είτε όλοι υπακούουν στους ολίγους ιθύνοντες-υπευθύνους και ακολουθούν τις εντολές τους κατά τη διοίκηση των συγγενικών εταιρειών κατά τρόπο προφανώς αντίθετο με τα συμφέροντα των συγγενικών εταιρειών, αλλά και των τρίτων-δανειστών τους.

Ο όμιλος Thomas Cook αποτελεί ένα ταξιδιωτικό κολοσσό που διαχειρίζεται ξενοδοχεία, πολυτελή και υπερπολυτελή resorts και αεροπορικές εταιρείες για περίπου 20 εκατομμύρια πελάτες ετησίως σε 47 προορισμούς παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, που αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο προορισμό διακοπών για πελάτες του Ομίλου (1η η Κρήτη και ακολουθούν η Ρόδος και η Κως), διαχειρίζεται περίπου πενήντα ξενοδοχεία, ενώ, μόνο στην χώρα μας, η Thomas Cook, έχει 1.200 εργαζόμενους.