Ειδικότερα, στα πλαίσια της άσκησης ΤΑΑΣ/ΤΑΜΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-19» θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη την επικράτεια.

Στις 11:00 θα σημάνει συναγερμός αεροπορικής επίθεσης με χρονική διάρκεια εξήντα δευτερόλεπτα (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

Στις 11:05 θα σημάνει λήξη συναγερμού με χρονική διάρκεια εξήντα δευτερόλεπτα (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.