Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το νέο αρμόδιο όργανο θα χορηγεί την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με πιο απλοποιημένη διαδικασία.

Με την τροπολογία επανέρχεται η χορήγηση της ισοδυναμίας για όλα τα πτυχία και όχι μόνο για όσα οδηγούν σε νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή ισοδυναμία των πτυχίων, οι σχετικές αιτήσεις θα συνεχίσουν να εξετάζονται από το ΔΟΑΤΑΠ, όπως σήμερα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα με τη νέα ρύθμιση θα αναγνωρίζονται πτυχία από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ οι πτυχιούχοι δεν θα μπορούν να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Πτυχιούχοι που περιμένουν εδώ και τρία χρόνια απάντηση για το πτυχίο τους έχουν συστήσει την «Ομάδα αναμονής ΣΑΕΠ». Υπολογίζεται πως στα κολέγια φοιτούν 18.000 σπουδαστές.

Ο αριθμός όσων περιμένουν να πάρουν αναγνώριση του πτυχίου από το υπουργείο έχει αυξηθεί και με επιστολή τους προς το υπουργείο, η «Ομάδα αναμονής ΣΑΕΠ» αναφέρει:

«Είμαστε απόφοιτοι ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και έχουμε καταθέσει εδώ και χρόνια αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών μας προσόντων. Παρόλο που ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε απάντηση μέσα σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης, δυστυχώς οι απαντήσεις που δίνονται αυτή τη στιγμή αφορούν αιτούντες του Μαρτίου και του Απριλίου του 2017. Σε τρεις μήνες μπαίνουμε στο 2020 και εμείς είμαστε δέσμιοι του υπουργείου Παιδείας και περιμένουμε έως και τρία χρόνια για να λάβουμε την αναγνώριση».

Η Ομάδα, διαμαρτυρόμενη για τη συνεχιζόμενη απραξία του υπουργείου, λέει: «Η εκπαιδευτική χρονιά ξεκίνησε και εμείς δεν έχουμε ούτε άλλη δύναμη ούτε άλλη υπομονή ώστε να περάσει κι αυτό το έτος χωρίς να έχουμε την αναγνώριση στα χέρια μας. Αντιμετωπίζουμε όλοι σοβαρά βιοποριστικά ζητήματα. Η “Ομάδα αναμονής ΣΑΕΠ” αποτελείται από 759 άτομα, τα οποία έχουμε καταθέσει αίτηση ως επί το πλείστον από το 2017 και ακόμα περιμένουμε. Ακόμα η ομάδα “Ουρά αναμονής Αναγνώρισης ΣΑΕΠ” φιλοξενεί κοντά στα 350 άτομα ταλαιπωρημένων αιτούντων όπως επίσης και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών Ηνωμένου Βασιλείου με 127 μέλη».