Είχε προηγηθεί η εισήγηση του εισαγγελέα για αθώωση του κ. Ψυχάρη και δέκα μελών του διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank που κατηγορούνταν ότι χορήγησαν δάνεια στον δημογραφικό οργανισμό χωρίς τις κατάλληλες εγγυήσεις.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ότι δεν παραβιάστηκε ο κανόνας επιμέλειας κατά τη διαχείριση των δανείων και πως τα 44,7 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν χωρίς να παραβιαστούν και όπως προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και η Alpha Bank.

Επίσης, αποδείχθηκε, σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, πως σημαντικό μέρος της οφειλής έχει καλυφθεί αφού σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης της ακίνητης περιουσίας του πρώην εκδότη με αποτέλεσμα η ζημία της τράπεζας να καθίσταται αβέβαιη.