Το σωματεία «απαιτούν»:

  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών των ΟΤΑ. Καμία απόλυση και σταθερή εργασία για όλους
  • Κανένας εργαζόμενος στους Δήμους κάτω από 751 ευρώ το μήνα
  • Καταβολή επιδομάτων - οικογενειακού, τριετές. Ανθυγιεινό επίδομα σε όσους εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες. Εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφαλείας.
  • Επίδομα ανεργίας για όλους όσο καιρό διαρκεί η ανεργία.
  • Συνταξιοδοτική αναγνώριση της ανεργίας.
  • Τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, που εμποδίζει την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.