Τα μέλη της ομοσπονδίας ζητούν, να παραμείνουν οι υπηρεσίες στους δήμους, καθώς και να μην ανατεθούν οι υπηρεσίες του δήμου σε ιδιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι, σε εξέλιξη βρίσκεται πανελλαδική στάση εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Η στάση εργασίας ξεκίνησε από την έναρξη της πρωινής βάρδιας και διήρκησε έως τις 11:00.