Οι ιδιώτες, που πιστεύουν ότι έχουν ασφαλείς πληροφορίες για το που βρίσκεται θαμμένος ο θησαυρός, αφού εξασφάλισε όλες τις απαραίτητες άδειες, ξεκίνησε την ανασκαφή παρουσία υπαλλήλων της ΔΟΥ, της Αρχαιολογίας και της Ασφάλειας Άργους.

Η ανασκαφή γίνεται έξω από την πόλη στον κόμβο Μαλαχιά, στο Κουτσοπόδι.

Οι πληροφορίες λένε πως οι ανασκαφείς ψάχνουν για λίρες Αγγλίας που είναι κρυμμένες εκεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.