Το πλήρωμα και το πλοίο είπαν «εις το επανιδείν» με ένα εντυπωσικό τρόπο, όπως φαίνεται στο βίντεο: