Επίσης, απέρριψε επτά περιπτώσεις ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και προχωρεί στην επιβεβαίωση της επιβολής τους, συνολικού ύψους 59.350,00 ευρώ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα πρόστιμα και οι ενστάσεις αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων: κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, γάλακτος, ζαχαροπλαστικής και άρτου, προϊόντων δημητριακών και ζυμαρικών και ξενοδοχεία για:

  • Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων
  • Μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας
  • Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων
  • Απαιτήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
  • Νοθεία ελαιολάδου
  • Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής
  • Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP
  • Μη ορθή διαχείριση των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων από τις επιχειρήσεις τροφίμων.