Η καλοκαιρία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τις μεσημβρινές ώρες οδήγησαν τους Αθηναίους στη θάλασσα.