Οι δυο Μουφτήδες είχαν προσφύγει κατά των αποφάσεων του πρώην υπουργού Παιδείας, ο οποίος διαπίστωνε την αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής τους σχέσης, λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους ηλικίας τους. 

Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε ομόφωνα ως αβάσιμες τις αιτήσεις ακύρωσης μιλώντας για αντικειμενική ρύθμιση που αφορά και τους Μουφτήδες καθώς «εντάσσεται στο γενικό καθεστώς αποχωρήσεως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση ορισμένου ορίου ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και αντιστοιχεί, άλλωστε, προς το κατ’ άρθρο 88 παράγραφος 5 του Συντάγματος όριο ηλικίας υπηρεσίας των δικαστικών λειτουργών και δη των ανωτάτων».