Συνολικά, ελέγχθηκαν 121 λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 329 παραβάσεις εκ των οποίων:

  • 213 για μη ορθή χρήση και λειτουργία ταχογράφου - παραβίαση ωραρίου εργασίας.
  • 98 για παραβίαση ορίου ταχύτητας.
  • 7 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
  • 11 για λοιπές διατάξεις της τροχαίας νομοθεσίας.

Επίσης αφαιρέθηκαν 18 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Παρόμοιες ειδικές εξορμήσεις θα προγραμματισθούν και θα πραγματοποιηθούν και σε λοιπούς οδικούς άξονες της Αττικής.