Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί πορεία προς την Βουλή.

Οι συγκεντρωμένοι, μεταξύ άλλων, ζητούν την «άμεση ανανέωση - παράταση της σύμβασής τους για χρονική διάρκεια ίση με την αρχική προκήρυξη και παράλληλη εκκίνηση διαδικασιών για τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου με προοπτική τη μονιμοποίησή τους».

Θα ακολουθήσει πανελλαδική συνέλευση αγώνα των εργαζομένων του προγράμματος.