Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός αναλαμβάνει εκπρόσωπος της χώρας μας για θέματα κλιματικής αλλαγής και θα εκπροσωπεί διεθνώς την Ελλάδα στο θέμα αυτό, ενώ ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Συνολάκης ορίζεται πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής που συστήνεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος.  

Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, θα εισηγείται πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μέτρα προσαρμογής.  

Και οι δύο θέσεις, όπως διευκρινίζεται, είναι άμισθες. Επιπλέον η Επιτροπή υποστηρίζεται από συντονιστή έργου, τη Δρ Μάνια Μοσχότη, στέλεχος του ερευνητικού κέντρου «Δημόκριτος». Η κυρία Μοσχότη είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα δημόσιας διοίκησης.