Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει στην αγωγή η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αγγελίδη, Εβελίνα Βαρσάμη, το τροχαίο που σημειώθηκε τα Χριστούγεννα του 2017 ήταν «αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγόμενου οδηγού του προπορευόμενου λεωφορείου».

Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, σύμφωνα με την αγωγή «σε γενικές γραμμές είναι φυτό (...) έχω υποστεί μία μόνιμη αναπηρία, δηλαδή έχω καταστεί τετραπληγικός».

Η οικογένεια Αγγελίδη ζητά από τον οδηγό του λεωφορείου και την εταιρεία το ποσό των 2.796.000 ευρώ.

«Έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση, έναν πολύ νέο άνθρωπο, που σταμάτησε το νήμα της εξέλιξής της ζωής του. Δεν θα μπορέσει να δουλέψει ποτέ ξανά, θα έχει μόνιμα προβλήματα κίνησης και αυτοσυντήρησης, δεν θα μπορέσει να συνεισφέρει ξανά στην οικογένειά του, δεν θα μπορέσει να σταθεί σαν στοργικός πατέρας στο ανήλικο παιδί του, δεν θα μπορέσει να συνεισφέρει υλικά, ψυχικά και ηθικά στη σύζυγο και στο παιδί του», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Αγγελίδη, Άγης Τάτσης.

«Κανένα δικόγραφο δεν μπορεί να αποτυπώσει τον ψυχικό πόνο που νιώθουν οι δικοί του. Εμείς με το δικόγραφο προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε, στο βαθμό που μπορεί να αποκατασταθεί η καταστροφή μιας οικογένειας. Ποτέ ένα δικόγραφο δεν μπορεί να αποδώσει τον πόνο», συμπλήρωσε ο κ. Τάτσης.

Η αγωγή όπως την παρουσίασε το STAR:

«...Υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγόμενου οδηγού του προπορευόμενου λεωφορείου, ο οποίος κατά παράβαση του ΚΟΚ, όλως αιφνιδίως διενήργησε απότομο ελιγμό προς τα αριστερά, δίχως προηγουμένων να βεβαιωθεί ότι μπορεί να πράξει τούτο, χωρίς κίνδυνο των λοιπών χρησιμοποιούντων την άνω 6 λωρίδα κυκλοφορίας της και χωρίς να καταστήσει την πρόθεσή του εγκαίρως γνωστή δια της χρησιμοποποίησης του αριστερού δείκτη κατεύθυνσης, φράσσοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την πορεία της μοτοσυκλέτας του ενάγοντος...

... Σε γενικές γραμμές έχω γίνει «φυτό». Αδυνατώ να σταθώ όρθιος χωρίς υποβοήθηση. Αδυνατώ να περπατήσω. Αδυνατώ να κινήσω πλήρως το αριστερό μου χέρι. Έχω πλήρη αδυναμία επικοινωνίας εκτός από την ανταπόκρισή μου σε κάποια νέα νεύματα από οικεία πρόσωπα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να τραφώ.

... Έχω υποστεί μία μόνιμη αναπηρία, δηλαδή έχω καταστεί τετραπληγικός...

... Δεν θα μπορέσω ποτέ ξανά να έχω ομαλή κοινωνική και οικογενειακή ζωή. Δεν θα μπορέσω ξανά να έχω κανονική επικοινωνία με το παιδί μου, δεν θα μπορέσω να έχω ουσιαστική επικοινωνία με την σύζυγό μου. Δεν θα μπορέσω να έχω ξανά επαγγελματική εξέλιξη.

Ζητώ να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν στον α’ από εμάς για την ανωτέρω αιτία, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το συνολικό ποσό των 2.976.000 και μάλιστα νομιμοτόκως με τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής σε αυτούς και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν στην β’ από εμάς για την ανωτέρω αιτία και την ιδιότητα της ως ασκούσας την γονική μέριμνα του ανηλίκου, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, το συνολικό ποσό των 108.000 ευρώ και μάλιστα νομιμοτόκως με τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής σε αυτούς μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση».