Τα παιδιά έχουν παραταχθεί έπειτα από πρόσταγμα του γυμναστή τους απέναντι από τους Εύζωνες, τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο, παρελαύνουν σημειωτόν και υπακούν στα στρατιωτικά παραγγέλματά του.

Η εικόνα των παιδιών δημοτικού σχολείου να ακολουθούν στρατιωτικά παραγγέλματα του δασκάλου τους είναι το λιγότερο άβολη και προκαλεί πολλές συζητήσεις, με πολλούς να σχολιάζουν ότι ο μιλιταριστικός τρόπος δεν είναι ο ενδεδειγμένος για την εκπαίδευση των μικρών αυτών παιδιών.