Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) με ομόφωνη απόφαση της έκρινε ότι «η δημιουργική ιδέα και η εκτέλεση της επικοινωνίας έχουν εμφανώς χιουμοριστική διάθεση, μη δυνάμενες με κανένα τρόπο να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. Παράλληλα, το γεγονός ότι τα εν λόγω προϊόντα και παράγονται στην Ελλάδα και περιέχουν ελληνικές γεύσεις δικαιολογεί επαρκώς, την αναφορά της «ελληνικότητας» στην εν λόγω επικοινωνία» και το μόνο που μπορεί να παρερμηνευθεί  είναι η διατύπωση «Όλα ελληνικά πχια;» και συγκεκριμένα, η λέξη «Όλα»

Έτσι, η εταιρεία τροποποιεί τη λέξη «Όλα», ενώ η διαφημιστική επικοινωνία θα παραμείνει κανονικά στον αέρα, έως ότου ολοκληρωθεί το προγραμματισμένο πλάνο επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι tρεις ελληνικές εταιρείες, προσέφυγαν κατά της Hellman’ s σχετικά με το τελευταίο της διαφημιστικό για τα τα προϊόντα με ελληνικές γεύσεις.

Οι τρεις εταιρείες, Κύκνος, Παπαδημητρίου και Mediterranean Foods, μέλη της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» υποστήριξαν ότι η διαφήμιση της Hellman’s «μέσω της υπερβολής και του αστεϊσμού» επιχειρεί να «περάσει στο μυαλό του μέσου καταναλωτή την ιδέα/εικόνα/σκέψη ότι αφενός η Hellman’s αποτελεί ελληνική ανακάλυψη και αφ’ ετέρου ότι τα διαφημιζόμενα προϊόντα παρασκευάζονται στην Ελλάδα με ελληνικά συστατικά».