Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται από το ύψος του Ψυχικού και πάνω.

Την κατάσταση επιδεινώνει και η βροχή που πέφτει από το πρωί.