Η διακοπή της κυκλοφορίας έγινε έπειτα από θραύση αγωγού ύδρευσης.