Η δόνηση είχε επίκεντρο περιοχή σε απόσταση 233 χιλιομέτρων ανατολικά της Αθήνας και εσταικό βάθος 14,1 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.