Σε περιοχές της Δυτικής Κρήτης, όπως σε Ασκύφου και Ασή Γωνιά, είναι εντυπωσιακή η εμμονή της βροχής: οι σταθμοί στις περιοχές αυτές έχουν καταγράψει βροχή για 95 ώρες, από τις 200 ώρες που έχουν περάσει από την αρχή του έτους.

Στις παραπάνω περιοχές, καθώς και στην περιοχή Ποτάμοι Λασιθίου, το ολικό ύψος υετού, έως τις 9 Ιανουαρίου, έχει ξεπεράσει τα 460 mm.

Σημειώνεται ότι ύψη βροχών όπως 450-470 χιλιοστά σημειώνονται κατά μέσο όρο σε αρκετές περιοχές της χώρας (πχ. Αθήνα) μέσα σε ένα ολόκληρο έτος.