Η κυριότητα του Δημοσίου του ακινήτου στην περιοχή του «πρώην Στρατοπέδου Αμερικανικής Ευκολίας», στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το νέο κατάστημα κράτησης, παραχωρήθηκε άνευ ανταλλάγματος στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει να συνδράμει στην έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου μέσω της εκπόνησης μελετών, της σύνταξης φακέλου προέγκρισης και της τεχνικής υποστήριξης στην ανάθεση μελετών.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριο Οικονόμου και τη γενική γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σοφία Νικολάου.