Με το πρόγραμμα αυτό, για πρώτη φορά κάτοικοι, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και τοπική αυτοδιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο το κοινό όφελος της πόλης.

To co-Athens έχει σκοπό να υποστηρίξει συνέργειες μεταξύ αναγνωρισμένων προσφύγων και ομάδων πολιτών της Αθήνας οι οποίοι από κοινού σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις προς όφελος της γειτονιάς τους.

Τα συνεργατικά σχήματα που θα επιλεγούν θα λάβουν χρηματοδότηση από 10.000 έως 20.000 ευρώ, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, από το στάδιο διαμόρφωσης της αρχικής ιδέας, έως την υλοποίησή της.

Το co-Athens είναι μια από τις σημαντικότερες ενέργειες του προγράμματος Curing the Limbo, που αναπτύσσει και αποτυπώνει ένα δυναμικό και καινοτόμο μοντέλο ένταξης με βασικό άξονα τη διασύνδεση των προσφύγων με ενεργούς πολίτες. Μαζί, πρόσφυγες και πόλη, ενεργοποιούνται, συνεργάζονται και συνυπάρχουν.

Υποψηφιότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν άτυπες ομάδες ενεργών πολιτών οι οποίες αναπτύσσουν δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ζωής στις γειτονιές τους, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συμπράξεις επαγγελματιών που θέλουν να οργανώσουν μια δράση στην πόλη, κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, φορείς ή οργανισμοί πολιτισμού, καλλιτεχνικές ομάδες κ.α.

Το co-Athens θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαφορετικές φάσεις.

Κατά την Α’ φάση οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή καταθέτοντας λεπτομέρειες σχετικά με την εμπειρία τους σε δράσεις προς όφελος της πόλης, ενώ επιλέγουν θεματική κατηγορία δράσης και γεωγραφική περιοχή παρέμβασης. Στη συνέχεια ειδική επιτροπή αξιολόγησης, ορισμένη από τον δήμο Αθηναίων προκρίνει έως 20 σχήματα για να συνεχίσουν στην επόμενη διαδικασία.

Κατά τη δεύτερη φάση οι επιλεγμένοι φορείς θα κληθούν να συνάψουν συνεργασίες με τους ενδιαφερόμενους πρόσφυγες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the Limbo συν-διαμορφώνοντας προτάσεις προς χρηματοδότηση.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην πρώτη φάση του co-Athens είναι η 3η Φεβρουαρίου 2020.

Οι θεματικές κατηγορίες δράσεων του co-Athens είναι:

  • Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο
  • Προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος
  • Πολιτιστικές δράσεις γειτονιάς
  • Δράσεις αθλητισμού και ευεξίας
  • Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Καθαρισμός και ανάδειξη επιφανειών-προσόψεων κτιρίων

Οι περιοχές παρέμβασης του co-Athens:

  • Κεραμεικός - Μεταξουργείο - Κολωνός - Ακαδημία Πλάτωνος
  • Βικτώρια - Μουσείο - Εξάρχεια - Νεάπολη
  • Πλατεία Αμερικής - Πλατεία Κολιάτσου - Άγιος Ελευθέριος - Κάτω Πατήσια

Το co-Athens συνιστά συνέχεια των προηγούμενων βημάτων του Curing the Limbo και του συνΑθηνά που περιλάμβαναν χαρτογράφηση των ομάδων ενεργών πολιτών στις γειτονιές της Αθήνας, καταγραφή των αναγκών της πόλης, δικτύωση των συμμετεχόντων του Curing the Limbo με πρωτοβουλίες πολιτών και δημόσιες δράσεις με στόχο την ενεργοποίηση και την αλληλεπίδρασή τους με κατοίκους της πόλης.

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου από τις 17.00 έως τις 19.00 στο Εργαστήριο Δημιουργικής Ώσμωσης (Προφ. Δανιήλ 18, στον Κεραμεικό) πραγματοποιείται η παρουσίαση του προγράμματος καθώς και ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνΑθηνά.

Το Curing the Limbo (2018-2021) είναι ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων που υλοποιείται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Catholic Relief Services (CRS), της International Rescue Committee (IRC) και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA).