Με διαδικτυακές επιθέσεις, απάντησαν στις αντίστοιχες χθεσινές τουρκικές σε ιστοσελίδες ελληνικών κρατικών οργανισμών, οι Έλληνες Anonymous. 

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, στον ιστότοπό τους: «Όπως χτύπησαν οι τούρκοι χθές έτσι και εμείς μια μέρα μετά ώς απάντηση. Να ενημερώσουμε ότι οι επιθέσεις μόλις άρχισαν.

Για κάθε καινούρια χτυπήματα θα ανεβένει νέο άρθρό. Εμείς τώρα θα δείξουμε τι έχουμε χτυπήση μέσα σε λίγες ώρες».

1. 112 Emergency Call number
2. Sabah Email Service
3. Hurriyer Email Service
4. 112 Emrgency Email Service
5. Turkish Police ( EGM ) Email Service
6. Saglik Email service
7. Ekonomi Email service
8. Enerji Email service
9. SIP-VOIP of Turkish Enerji
10. MIT Email service