Αυτοί που κρίνονται σε πρώτη φάση είναι οι αντιστράτηγοι, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στις θέσεις τους. Την ίδια ώρα, φαίνεται πως μόνο ένας από τους πέντε συνολικά αντιστράτηγους θα αποστρατευτεί.

Θα πρόκειται για έκπληξη εάν τελικά το συμβούλιο, που συνεδριάζει παρουσία αντιστράτηγων του Στρατού Ξηράς, προχωρήσει και σε δεύτερη αποστρατία.