Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», εκτός από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το επόμενο διάστημα θα προστεθούν κι άλλες ακόμα δυνατότητες για έκδοση και κατάθεση εγγράφων σχετικά με το Κτηματολόγιο.

Με βάση «Τα Νέα», μέσα στο 2020 η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων με ψηφιακή υπογραφή θα γίνεται στα γραφεία που ανήκουν στο φορέα (δηλαδή στα συνδεδεμένα κτηματολογικά γραφεία: Συγχωνεύονται τα 390 υποθηκοφυλακεία σε 17 κτηματολογικά γραφεία και 75 υποκαταστήματά τους) η ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και συμβολαίων από συμβολαιογράφους, δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, η ηλεκτρονική παραγγελία και έκδοση πιστοποιητικών του Κτηματολογίου αλλά και η διαβαθμισμένη ηλεκτρονική πρόσβαση των επαγγελματιών στη βάση δεδομένων του κτηματολογίου για έρευνα.

Στα άμεσα σχέδια βρίσκεται και η σύνταξη ψηφιακού χάρτη, που θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή ή ιδιώτη να γνωρίζει ηλεκτρονικά με ποιους όρους και προϋποθέσεις μπορεί να υλοποιήσει μια επένδυση.